Patrick Meuldijk

Ontwikkelaar BIM-werkwijze, vakleraar muziek

Patrick gaat EMB!

Muziek prikkelt je zintuigen en geeft smaak en kleur aan de dag. Patrick zet zich al jaren in voor een positieve muziekbeleving bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Zelf muziek maken en luisteren van Barok tot blues, zijn muzikale smaak en docent kwaliteiten kennen weinig grenzen. Zo ontdekte hij dat muziekbeleving intenser wordt als deze tegelijkertijd gecombineerd wordt met een tactiele prikkel. Hij noemde het ‘bimmen’. Deze BIM methode is unieke waardoor nu zowel nationaal als internationaal er ‘gebimt’ wordt in het speciaal onderwijs en in de belevingsprojecten en het DOT Belevingstheater. Ook heeft Patrick meegeschreven aan nieuw lesmateriaal voor het speciaal onderwijs ‘Muziek Speciaal’ en aan de muziekmethode ZOEM voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Muziek, rust en ruimte. Patrick houdt van het verstilde uitzicht over de zee, de polders of vanaf een bergtop genieten van de weidsheid.

‘Ik vind het een recht van ieder mens om zich te kunnen ontwikkelen ongeacht beperkingen. Daarom richt ik me op de mogelijkheden, datgene wat in ieders bereik ligt. Mijn droom is dat de BIM-werkwijze voor de mensen die voor eeen groot deel afhankelijk zijn van anderen bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Dat begint met het maken van fysiek contact met aandacht in combinatie met muziek waarbij de kleinste reactie een begin van communicatie kan zijn. Ik vind dat je elke mogelijkheid hiervoor moet benutten en zeker als hierbij muziek op een praktische manier ingezet kan worden. Daarom ben ik ambassadeur van ‘Ik ga EMB!’.