Lot de Swart

Orthopedagoog bij Estinea

Lot gaat EMB!

Vertrouwen hebben in de ander en vertrouwen op je eigen gezond verstand. Geraakt door de kracht van de EMB jongeren ziet zij dat de wereld een beetje mooier wordt als EMB jongeren volwaardig meedoen. Zij inspireren en dagen uit om ‘anders te denken’ en mogelijkheden verrassend te benutten.

Lot stimuleert en motiveert begeleiders en ouders die nieuwe dingen durven te doen en fouten durven te maken. Nieuwe mogelijkheden benutten en laten zien wie je bent. Haar grote wens dat kinderen met een beperking hun recht op leren kunnen verzilveren.

Lot is een buitenmens, die op pad met haar kinderen de wereld verder verkent en waar ze kansen ziet in de simpelste dingen

“Mijn droom is dat mensen met een meervoudige beperking veel meer mee kunnen doen in het dagelijkse leven, meer zichtbaar zijn.”