Gamen met Xbox met Joystick via Antimicro

Dit filmpje dient ter inspiratie.

Voor meer informatie over gamen met een ernstige motorische of meervoudige beperking surf naar www.nmagaming.nl of neem contact op via info@mybreathmymusic.com


Dit filmpje is bewerkt door Cam on Wheels ter inspiratie tijdens de coronacrisis. https://camonwheels.nl/