Platform

Het platform ‘Ik ga EMB!’ is een digitale ontmoetingsplek voor jongeren met ernstige lichamelijke of meervoudige beperkingen en hun ouders, verzorgers en begeleiders. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en inspiratie uit te wisselen. De jongeren zijn de ambassadeurs van het interactieve platform. Zelfstandig of samen met hun ouders/verzorgers, hun ‘vertalers’, laten zij zien hoe zij jong- zijn met hun beperkingen, hoe zij meedoen en waar ze nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Niet ‘praten over’ maar ‘praten met’ is het uitgangspunt van het platform. Door naar hen te luisteren wordt actief meedoen leuker en kan het leiden tot creatieve oplossingen en verrassende ontmoetingen.

Tijd en geld zijn belangrijke voorwaarden om uit te kunnen groeien tot een volwassen online platform. Donaties zijn dus zeer welkom!

De campagne start op Facebook en wordt ondersteund door een website en YouTube.

Mocht je iets missen in de Inspiratiebox of heb je bepaalde ideeën? Dan horen we dat graag! Je kunt ons bereiken via info@ikgaemb.nl
De Inspiratiebox blijft in ontwikkeling en er wordt hard gewerkt aan de mogelijkheid om je eigen filmpje, waar jij de hoofdrol in speelt, te uploaden en te delen met een groot publiek. We houden je op de hoogte!

Spring naar toolbar